column
Manufacturing and Wireless Driving of a Permanent Magnetic Micro-robot
LI Xuanying, LI Zhenbo, MAO Ling, ZHANG Dawei, TANG Xiaoning, CHEN Jiapin
2013, 35(5): 513-520. DOI: 10.3724/SP.J.1218.2013.00513
PDF
An Online Calibration Method for Manipulator with Joint Clearance
WANG Feng, CHEN Kai, CHEN Xiaoping
2013, 35(5): 521-526. DOI: 10.3724/SP.J.1218.2013.00521
PDF
Smooth Obstacle-avoidance by 4-wheel Navigational Vehicle Using Non-360° Range Sensors
TAN Zhibin, ZHAO Zuoxi, ZHAO Ruqi, LI Jiaojiao, YU Long
2013, 35(5): 527-534. DOI: 10.3724/SP.J.1218.2013.00527
PDF
Dynamic and Optimized Formation Switching for Multiple Mobile Robots in Obstacle Environments
REN Limin, WANG Weidong, DU Zhijiang, TANG Dewei
2013, 35(5): 535-543. DOI: 10.3724/SP.J.1218.2013.00535
PDF
Robot Homing with Uniformly Distributed Features
ZHU Qidan, LIU Xue, CAI Chengtao
2013, 35(5): 544-551. DOI: 10.3724/SP.J.1218.2013.00544
PDF
Dynamic Feedback Controller Based on Optimized Switching of Multiple Identification Models for Course Control of Unmanned Surface Vehicle
ZHOU Huanyin, FENG Xisheng, HU Zhiqiang, LI Wei
2013, 35(5): 552-558. DOI: 10.3724/SP.J.1218.2013.00552
PDF
Coordinated Control of a Free-floating Space Robot for Capturing a Target
XU Wenfu, MENG Deshan, XU Chao, LIANG Bin
2013, 35(5): 559-567. DOI: 10.3724/SP.J.1218.2013.00559
PDF
Structure Design and Simulation Analysis of an Innovative Modular Self-Reconfigurable Robot-360bot
CAO Yanjun, GE Weimin, ZHANG Huajin
2013, 35(5): 568-575,606. DOI: 10.3724/SP.J.1218.2013.00568
PDF
Control System Design of DELTA Parallel Manipulator Based on Real-time Ethernet
LANG Xulin, JIN Dong, ZHANG Chengrui, ZHANG Yue, WANG Yunfei, LIU Ya'nan
2013, 35(5): 576-581. DOI: 10.3724/SP.J.1218.2013.00576
PDF
Design and Experiment Study on a Quadruped Robot Single Legwith Composite Rigid-flexible Configuration for Gallop Gait
ZHANG Xuefeng, QIN Xiansheng, FENG Huashan, ZHAO Wentao, LI Jun, TAN Xiaoqun
2013, 35(5): 582-588. DOI: 10.3724/SP.J.1218.2013.00582
PDF
Automatic Assembly System of Strain Gauge Based on Deviation Model
ZHENG Dechun, ZHANG Yongping, LI Guojun
2013, 35(5): 589-593,599. DOI: 10.3724/SP.J.1218.2013.00589
PDF
An Effective Method for Implementing Virtual Control and 3D Simulation of Robot Motion in VC Platform
QI Ruolong, LIU Jinguo, XIAO Lei
2013, 35(5): 594-599. DOI: 10.3724/SP.J.1218.2013.00594
PDF
Kinematic Calibration Method of Robots Based on Distance Error
GAO Wenbin, WANG Hongguang, JIANG Yong, PAN Xin'an
2013, 35(5): 600-606. DOI: 10.3724/SP.J.1218.2013.00600
PDF
Adaptive Backstepping Trajectory Tracking of Free-Floating Space Robots with Prescribed Transient Performance
SHI Ye, LIANG Bin, XU Wenfu, WANG Xueqian
2013, 35(5): 607-614,622. DOI: 10.3724/SP.J.1218.2013.00607
PDF
MDL-Based Control Method for Tele-robotic Systems
HUA Jianning, CUI Yujie, JIA Qi, SHI Pu, LI Hongyi
2013, 35(5): 615-622. DOI: 10.3724/SP.J.1218.2013.00615
PDF
High-Precision and High-Robustness Global Localization for Rail Robots
TANG Hengbo, CHEN Weidong, WANG Jingchuan, LIU Shuai, LI Guobo, ZHAO Hongdan
2013, 35(5): 623-629. DOI: 10.3724/SP.J.1218.2013.00623
PDF
Analysis on State of the Art of Upper Limb Rehabilitation Robots
YANG Qizhi, CAO Dianfeng, ZHAO Jinhai
2013, 35(5): 630-640. DOI: 10.3724/SP.J.1218.2013.00630
PDF