column
An Automatic Calibration Method for Outdoor PTZ Cameras and Its Applications
ZHANG Xuebo, LU Han, FANG Yongchun, LI Baoquan
2013, 35(4): 385-393. DOI: 10.3724/SP.J.1218.2013.00385
PDF
Tactile Analysis and Modeling of Dextrous Robotic Hand
XIAO Wei, SUN Fuchun, LIU Huaping
2013, 35(4): 394-401. DOI: 10.3724/SP.J.1218.2013.00394
PDF
Mechanism Design and Kinematics Analysis of a Micro Instrument for Robotic Minimally Invasive Surgery
MA Ruqi, WANG Weidong, DONG Wei, DU Zhijiang
2013, 35(4): 402-409. DOI: 10.3724/SP.J.1218.2013.00402
PDF
Task Allocation Algorithm Based on Auction in RoboCup Rescue Robot Simulation
LIANG Zhiwei, SHEN Jie, YANG Xiang, LIU Juan, ZHU Songhao
2013, 35(4): 410-416. DOI: 10.3724/SP.J.1218.2013.00410
PDF
UGV Robust Path Following Control under Double Loop Structure with μ Synthesis
SONG Yan, ZHAO Pan, TAO Xiang, LI Bichun, LIANG Huawei, MEI Tao
2013, 35(4): 417-424. DOI: 10.3724/SP.J.1218.2013.00417
PDF
Road Edge Detection and Filtering Based on Unclosed Snakes and 2D LIDAR Data
YU Xianguo, LIU Daxue, DAI Bin
2013, 35(4): 425-431. DOI: 10.3724/SP.J.1218.2013.00425
PDF
Performance Analysis on the Infotaxis Algorithm for Searching in Dilute Environments
ZHANG Siqi, CUI Rongxin, XU Demin
2013, 35(4): 432-438. DOI: 10.3724/SP.J.1218.2013.00432
PDF
Superquadrics Model-based 3D Object Localization Algorithm
WANG Lin, CAO Jianfu, HAN Chongzhao
2013, 35(4): 439-448. DOI: 10.3724/SP.J.1218.2013.00439
PDF
Self-lock Characteristics of the Continuous Alternate Wheel and the Mobile Robot
ZHOU Weihua, WANG Ban, GUO Jifeng
2013, 35(4): 449-455. DOI: 10.3724/SP.J.1218.2013.00449
PDF
Analysis on a Parallel Platform Mechanism with 6 Inputs and 3 DOFs
YUAN Feihu, ZHAO Tieshi, LIU Xiao, GENG Mingchao, CHEN Yuhang, YIN Jingjing
2013, 35(4): 456-461. DOI: 10.3724/SP.J.1218.2013.00456
PDF
An Architecture for the Competitive Networked Robot System
LI Yan, CAO Lin, SUN Lei, LIU Jingtai
2013, 35(4): 462-469. DOI: 10.3724/SP.J.1218.2013.00462
PDF
Design of the Spring-Stretching Shank Mechanism of Quadruped Robots
WANG Runxiao, LI Jun, FENG Huashan, ZHANG Xuefeng
2013, 35(4): 470-476,483. DOI: 10.3724/SP.J.1218.2013.00470
PDF
Traction Force and Flexible Shaft Stability Analysis of Flexible Squirming Pipe Robot
ZHANG Yanheng, FENG Wenlong, NIAN Sicheng, SUN Hanxu
2013, 35(4): 477-483. DOI: 10.3724/SP.J.1218.2013.00477
PDF
Design and Implementation of Bionic Pectoral Fin of Labriform
LIU Qiang, GONG Chenglong, JI Zhicheng
2013, 35(4): 484-490. DOI: 10.3724/SP.J.1218.2013.00484
PDF
Experimental Study on Open Interior-Places Perception of Robot Based on “Prototype”
ZHU Bo, DAI Xianzhong, LI Xinde, YANG Wei, CHEN Fangyuan
2013, 35(4): 491-499,512. DOI: 10.3724/SP.J.1218.2013.00491
PDF
Graph-based SLAM: A Survey
LIANG Mingjie, MIN Huaqing, LUO Ronghua
2013, 35(4): 500-512. DOI: 10.3724/SP.J.1218.2013.00500
PDF