column
Model-Free Adaptive Control for the Ball-Joint Robot Driven by PMA Group
LIU Yu, WANG Tao, FAN Wei, WANG Yu
2013, 35(2): 129-134. DOI: 10.3724/SP.J.1218.2013.00129
PDF
Motion Analysis and Control of a Single Leg of Hydraulically Actuated Quadruped Robots during Vertical Hopping
ZHANG Xuefeng, QIN Xiansheng, FENG Huashan, TAN Xiaoqun, LI Jun, YANG Xuebao
2013, 35(2): 135-141. DOI: 10.3724/SP.J.1218.2013.00135
PDF
Pursuers-Coalition Construction Algorithm in Multi-robot Pursuit-Evasion Game
WANG Hao, DING Lei, FANG Baofu, YAO Hongliang
2013, 35(2): 142-150. DOI: 10.3724/SP.J.1218.2013.00142
PDF
A 3D Modeling Method for Robot's Hand-Eye Coordinated Grasping
YANG Yang, CAO Qixin, ZHU Xiaoxiao, CHEN Peihua
2013, 35(2): 151-155. DOI: 10.3724/SP.J.1218.2013.00151
PDF
A Calibration Method for Serial Robots Based on POE Formula
GAO Wenbin, WANG Hongguang, JIANG Yong
2013, 35(2): 156-161. DOI: 10.3724/SP.J.1218.2013.00156
PDF
A Kinematics Method Based on Dynamic Visual Navigation for the Instrument Arm of Surgical Robot
YU Lingtao, WANG Zhengyu, YU Peng, WANG Tao, SONG Huajian
2013, 35(2): 162-170. DOI: 10.3724/SP.J.1218.2013.00162
PDF
Multi-objective Programming with Product Arbitration and a New Particle Swarm Optimization Algorithm
QIU Changwu, HUANG Yanwen, ZHAO Wei, ZHANG Baohua, CHU Deying
2013, 35(2): 171-177. DOI: 10.3724/SP.J.1218.2013.00171
PDF
Multi-objective Planning of Continuous Trajectory Taskfor an Omni-directional Mobile Dual-Arm Robot Based on Product Arbitration
QIU Changwu, WANG Longmei, HUANG Yanwen
2013, 35(2): 178-185. DOI: 10.3724/SP.J.1218.2013.00178
PDF
Square-Root Cubature Kalman Filter and Its Application to SLAM of an Mobile Robot
KANG Yifei, SONG Yongduan, SONG Yu, YAN Deli, LI Danyong
2013, 35(2): 186-193. DOI: 10.3724/SP.J.1218.2013.00186
PDF
Autonomous Navigation Trajectory Evaluation Method Based on Uncertainty Analysis
YAN Yan, TANG Zhenmin, LIU Jiayin
2013, 35(2): 194-199. DOI: 10.3724/SP.J.1218.2013.00194
PDF
SRCKF Based Simultaneous Localization and Mapping of Mobile Robots
WANG Hongjian, FU Guixia, BIAN Xinqian, LI Juan
2013, 35(2): 200-207. DOI: 10.3724/SP.J.1218.2013.00200
PDF
Contact Angle and Slippage Estimation of an Articulated Mobile Robot with Five Wheels
XU He, LIU Xing, ZHANG Zhenyu, FU Hu
2013, 35(2): 208-217. DOI: 10.3724/SP.J.1218.2013.00208
PDF
Attack and Defense Planning for Competitive Networked RobotsBased on Artificial Potential Field Method
LU Xiang, LIU Jingtai, LI Haifeng, LI Yan, SUN Lei
2013, 35(2): 218-226. DOI: 10.3724/SP.J.1218.2013.00218
PDF
Dynamics Modeling and Analysis of a Reconfigurable Rotorcraft Unmanned Aerial Vehicle
RUAN Xiaogang, HOU Xuyang, GONG Daoxiong
2013, 35(2): 227-238. DOI: 10.3724/SP.J.1218.2013.00227
PDF
Design and Kinematics Performance Analysis of a Novel Jaw Movement Robot
CONG Ming, LIU Tongzhan, WEN Haiying, DU Jing, XU Weiliang
2013, 35(2): 239-248. DOI: 10.3724/SP.J.1218.2013.00239
PDF
Co-localization of Non-cooperative Targets Based on Multiple Space Robot System
ZHAI Guang, ZHANG Jingrui, ZHANG Yao
2013, 35(2): 249-256. DOI: 10.3724/SP.J.1218.2013.00249
PDF