column
Performance Comparison on Assistive Standing-up Robot with Feedback and Velocity Feed-Forward Control
WANG Zhiqiang, JIANG Hongyuan, KAMNIK Roman
2012, 34(6): 641-645,696. DOI: 10.3724/SP.J.1218.2012.00641
PDF
Mater-slave Control Technology for Abdominal Minimally Invasive Surgery Robot and Its Experiments
PAN Bo, FU Yili, FENG Mei, WANG Shuguo, XU Dianguo
2012, 34(6): 646-651,679. DOI: 10.3724/SP.J.1218.2012.00646
PDF
Subsectional Adaptive Monte Carlo Localization for Humanoid Soccer Robot
HONG Wei, ZHOU Changjiu, TIAN Yantao
2012, 34(6): 652-659,744. DOI: 10.3724/SP.J.1218.2012.00652
PDF
Vibration-based Terrain Classification for Mobile Robots Using Support Vector Machine
LI Qiang, XUE Kai, XU He, PAN Wenlin, WANG Tianlong
2012, 34(6): 660-667. DOI: 10.3724/SP.J.1218.2012.00660
PDF
PDA-IMM Based Moving Object Tracking with Mobile Robots in Unknown Environments
WU Ming, LI Linlin, SUN Jiyin
2012, 34(6): 668-679. DOI: 10.3724/SP.J.1218.2012.00668
PDF
Calibration Method and Experiments of Robot Kinematics Parameters Based on Error Model
CHEN Gang, JIA Qingxuan, LI Tong, SUN Hanxu
2012, 34(6): 680-688. DOI: 10.3724/SP.J.1218.2012.00680
PDF
Research on the Analyticity of SLIP Model Based on Perturbation Theory and Locomotion Control
LI Mantian, YU Haitao, GUO Wei, WANG Pengfei, CAI Hegao
2012, 34(6): 689-696. DOI: 10.3724/SP.J.1218.2012.00689
PDF
Design of a Ball-shaped Robot with Stereovision-based Localization
YE Ping, LI Ziliang, WANG Xuan, SUN Hanxu
2012, 34(6): 697-703. DOI: 10.3724/SP.J.1218.2012.00697
PDF
Autonomous Path Planning of Dual-arm Space Robot for Capturing Moving Target
XU Wenfu, LIU Houde, LI Cheng, ZHANG Jintao, LIANG Bin
2012, 34(6): 704-714,736. DOI: 10.3724/SP.J.1218.2012.00704
PDF
Grapple Tolerance Optimization and Simulation of Large-scale Space End-effector
TAN Yisong, REN Limin, ZHANG Haibo
2012, 34(6): 715-721. DOI: 10.3724/SP.J.1218.2012.00715
PDF
Robust Backstepping Control Based on State Observer and Elastic Vibration Suppressing of Free-Floating Space Manipulator with Flexible Joints
XIE Limin, CHEN Li
2012, 34(6): 722-729. DOI: 10.3724/SP.J.1218.2012.00722
PDF
Dynamic Modeling of Vacuum Robots Based on Natural Orthogonal Complement
HUANG Yuchuan, QU Daokui, XU Fang
2012, 34(6): 730-736. DOI: 10.3724/SP.J.1218.2012.00730
PDF
Development and Application of a Hybrid-drive Miniature-robot for Micromanipulation
ZHANG Qin, DU Qiliang, WU Zhibin, AOYAMA Hisayuki
2012, 34(6): 737-744. DOI: 10.3724/SP.J.1218.2012.00737
PDF
Human Action Recognition Based on Discriminative Sparse Coding Video Representation
WANG Bin, WANG Yuanyuan, XIAO Wenhua, WANG Wei, ZHANG Maojun
2012, 34(6): 745-750,757. DOI: 10.3724/SP.J.1218.2012.00745
PDF
Motion Planning of a Bio-inspired Biped Wall Climbing Robot Stepping over Obstacles Based on Genetic Algorithm
LI Zhihai, FU Yili
2012, 34(6): 751-757. DOI: 10.3724/SP.J.1218.2012.00751
PDF
Posture Detection of Suction Modules for a Biped Wall-Climbing Robot
ZHANG Lianmeng, GUAN Yisheng, ZHU Haifei, ZHANG Hong
2012, 34(6): 758-763. DOI: 10.3724/SP.J.1218.2012.00758
PDF
A Navigation Method for Multiple Robots Based on a Single Mobile Node
JI Daxiong, LIU Jian
2012, 34(6): 764-768. DOI: 10.3724/SP.J.1218.2012.00764
PDF