column
UAV 3D Path Planning Based on IHDR Autonomous-Learning-Framework
CHEN Yang, ZHANG Daohui, ZHAO Xingang, HAN Ji
2012, 34(5): 513-518. DOI: 10.3724/SP.J.1218.2012.00513
PDF
Robust Flight Control of Quadrotor Unmanned Air Vehicles
BAI Yongqiang, LIU Hao, SHI Zongying, ZHONG Yisheng
2012, 34(5): 519-524. DOI: 10.3724/SP.J.1218.2012.00519
PDF
Control Algorithm Based on Time Event for a Pneumatic Single-legged Hopping Robot
ZHAO Mingguo, QIU Youbin, CHEN Xiang, LI Jia
2012, 34(5): 525-530. DOI: 10.3724/SP.J.1218.2012.00525
PDF
Pneumatic Control Technology Based on Fuzzy PID for MRI Compatible Robots
JIANG Shan, FENG Wenhao, YANG Zhiyong, LIU Jun
2012, 34(5): 531-538. DOI: 10.3724/SP.J.1218.2012.00531
PDF
Upper-limb Rehabilitation Robot Motion Control Based on Dynamic Interpolation
PAN Lizheng, SONG Aiguo, XU Guozheng, LI Huijun, XU Baoguo
2012, 34(5): 539-545. DOI: 10.3724/SP.J.1218.2012.00539
PDF
Path Constraint Relation and Trajectory Teaching Method for Multi-Robot Cooperation System
MENG Shi, DAI Xianzhong, GAN Yahui
2012, 34(5): 546-552,565. DOI: 10.3724/SP.J.1218.2012.00546
PDF
Mechanical Modeling of an Anchoring-Extending Gastrointestinal Micro Robot
LIN Wei, YAN Guozheng
2012, 34(5): 553-558. DOI: 10.3724/SP.J.1218.2012.00553
PDF
Underwater Terrain Matching Positioning Method Based on MLE for AUV
CHEN Xiaolong, PANG Yongjie, LI Ye, CHEN Pengyun
2012, 34(5): 559-565. DOI: 10.3724/SP.J.1218.2012.00559
PDF
Adaptive Coverage Sampling of Underwater Glider
ZHU Xinke, YU Jiancheng, WANG Xiaohui
2012, 34(5): 566-573,580. DOI: 10.3724/SP.J.1218.2012.00566
PDF
Design of 2DOF Motion Simulator with Actuation Redundancy
LUO Zhongbao, YANG Zhidong, CONG Dacheng, ZHANG Hui, GUO Jia
2012, 34(5): 574-580. DOI: 10.3724/SP.J.1218.2012.00574
PDF
Scene Modeling and Autonomous Navigation for Robots Based on Kinect System
YANG Dongfang, WANG Shicheng, LIU Huaping, LIU Zhiguo, SUN Fuchun
2012, 34(5): 581-589. DOI: 10.3724/SP.J.1218.2012.00581
PDF
Heuristic Search Assisted Active Localization for Mobile Robot
LIU Yanli, FAN Xiaoping, ZHANG Heng
2012, 34(5): 590-595,603. DOI: 10.3724/SP.J.1218.2012.00590
PDF
Improved Particle Filter Localization in Crowded Environments for Mobile Robots
WANG Yong, CHEN Weidong, WANG Jingchuan, WANG Wei
2012, 34(5): 596-603. DOI: 10.3724/SP.J.1218.2012.00596
PDF
Visual Localization in Urban Area Using Orthogonal Building Boundaries and a GIS Database
LI Haifeng, LIU Jingtai, LU Xiang
2012, 34(5): 604-613,619. DOI: 10.3724/SP.J.1218.2012.00604
PDF
Moving Shadow Detection Based on Space Location Feature
PENG Qi, ZHONG Sidong, TU Lifen, MEI Tiancan
2012, 34(5): 614-619. DOI: 10.3724/SP.J.1218.2012.00614
PDF
Visual Servo Control for Automatic Line-Grasping of a Power Transmission Line Inspection Robot
GUO Weibin, WANG Hongguang, JIANG Yong, SUN Peng
2012, 34(5): 620-627. DOI: 10.3724/SP.J.1218.2012.00620
PDF
An Efficient Method of Constructing Open 3D Simulation Environment for Articulated Robot
GAN Yahui, DAI Xianzhong
2012, 34(5): 628-633. DOI: 10.3724/SP.J.1218.2012.00628
PDF
Application of Robot to Tooth-arrangement and Dental Implantology
JIANG Jingang, ZHANG Yongde
2012, 34(5): 634-640. DOI: 10.3724/SP.J.1218.2012.00634
PDF