column
Design of the Control System and Home Point Positioning Device for Minimally Invasive Vascular Interventional Surgery Robot
DUAN Xingguang, CHEN Yue, YU Huatao
2012, 34(2): 129-136. DOI: 10.3724/SP.J.1218.2012.00129
PDF
Research on the Over-obstacle Capacity of the Deep Sea Composite Wheeled Mining Robot
JIANG Yong
2012, 34(2): 137-143,151. DOI: 10.3724/SP.J.1218.2012.00137
PDF
Kinematics Study on an Omnidirectional Mobile Robot with MY Wheels
YE Changlong, LI Huaiyong, MA Shugen, NI Huichao
2012, 34(2): 144-151. DOI: 10.3724/SP.J.1218.2012.00144
PDF
Motion Analysis of a Spherical Robot with Climbing Ability
SUN Zhiwei, SUN Hanxu, JIA Qingxuan, ZHANG Yanheng, ZHAO Wei, YE Zhuo
2012, 34(2): 152-158. DOI: 10.3724/SP.J.1218.2012.00152
PDF
A Simulation Environment for Deep-Sea Hydrothermal Plume Tracing withAutonomous Underwater Vehicles
TIAN Yu, LI Wei, ZHANG Aiqun
2012, 34(2): 159-169,196. DOI: 10.3724/SP.J.1218.2012.00159
PDF
Temperature Rise Optimization Design and Thermal Vacuum Experiment on Coil of Space Manipulator Electromagnetic Brake
SUN Jingting, SHI Shicai, CHEN Hong, LIU Hong
2012, 34(2): 170-175. DOI: 10.3724/SP.J.1218.2012.00170
PDF
MiniBibot: A Miniature Modular Biped Robot with Multi-locomotion Modes
ZHU Haifei, GUAN Yisheng, CAI Chuanwu, ZHANG Xianmin, ZHANG Hong
2012, 34(2): 176-181,189. DOI: 10.3724/SP.J.1218.2012.00176
PDF
Modeling and Experiment of a Micro Robot Based on Stick-Slip Motion Principle
LI Weida, LI Juan, HU Haiyan, LI Mantian, SUN Lining
2012, 34(2): 182-189. DOI: 10.3724/SP.J.1218.2012.00182
PDF
A Grasping Force Control Strategy for Anthropomorphic Prosthetic Hand
ZHANG Ting, JIANG Li, LIU Hong
2012, 34(2): 190-196. DOI: 10.3724/SP.J.1218.2012.00190
PDF
Real-time Safety Control of Upper-limb Rehabilitation Robot
PAN Lizheng, SONG Aiguo, XU Guozheng, LI Huijun, CUI Jianwei, XU Baoguo
2012, 34(2): 197-203,210. DOI: 10.3724/SP.J.1218.2012.00197
PDF
Design of an Aerostatic Thrust Bearing with Pressure-equalizing Grooves
FENG Yongke, ZHANG Yanheng, SUN Hanxu, JIA Qingxuan, AI Chenguang
2012, 34(2): 204-210. DOI: 10.3724/SP.J.1218.2012.00204
PDF
A Geometrical Method for Inverse Kinematics of a Kind of Humanoid Manipulator
CHEN Peng, LIU Lu, YU Fei, LI Hongyi, YANG Fangping, WANG Xuezhu
2012, 34(2): 211-216. DOI: 10.3724/SP.J.1218.2012.00211
PDF
Active Disturbance Rejection Force Control for Astronaut Rehabilitative Training Robot
ZHANG Lixun, ZOU Yupeng, SUI Liming, WANG Keyi
2012, 34(2): 217-222. DOI: 10.3724/SP.J.1218.2012.00217
PDF
Pneumatic Robot Multi-fingered Dexterous Hand——ZJUT Hand
WANG Zhiheng, QIAN Shaoming, YANG Qinghua, BAO Guanjun, ZHANG Libin
2012, 34(2): 223-230. DOI: 10.3724/SP.J.1218.2012.00223
PDF
Stride Size and Stability Analysis ofa Radially Symmetrical Hexapod Robot in Three Typical Gaits
XU Kun, DING Xilun, LI Kejia
2012, 34(2): 231-241,256. DOI: 10.3724/SP.J.1218.2012.00231
PDF
Advances in Space Robot On-orbit Servicing for Non-cooperative Spacecraft
LIANG Bin, DU Xiaodong, LI Cheng, XU Wenfu
2012, 34(2): 242-256. DOI: 10.3724/SP.J.1218.2012.00242
PDF