column
Design and Arrangement of Supporting Legs for Water Strider Robot
WU Licheng, LIAN Zhipeng, YUAN Haibin, WANG Shuhui, YANG Guosheng
2011, 33(5): 513-518.
PDF
Cooperative Motion Technology of Bionic Propulsion Hydrofoils
ZHANG Mingjun, LIU Xiaobai, GUO Shaobo, XU Jian’an, YAN Na
2011, 33(5): 519-527,569.
PDF
A System Identification Method for Small Unmanned Aerial Rotorcraft Based on the Adaptive Genetic Algorithm
LEI Xusheng, BAI Lang, HONG Ye, DU Yuhu
2011, 33(5): 528-532.
PDF
Equivalent Capture Control of a Space Netting Interface
JIE Dangyang, NI Fenglei, TAN Yisong, LIU Hong, CAI Hegao
2011, 33(5): 533-538,627.
PDF
Modeling of Robot Joints with Friction,Backlash and Hysteresis
DU Zhijiang, XIAO Yongqiang, DONG Wei
2011, 33(5): 539-545.
PDF
Terminal Accuracy Analysis of a Multi-level Hybrid Support System Based on Time-varying Barycenter
CHAI Xiaoming, TANG Xiaoqiang, SHAO Zhufeng
2011, 33(5): 546-552,562.
PDF
Research and Development of Chinese Medical Massage Robot
GAO Huanbing, LU Shouyin, WANG Tao, LIU Cungen, KANG Bingyuan JI Yuan, BI Hongyan,
2011, 33(5): 553-562.
PDF
Operating Unknown Constrained Mechanisms Based on Motion Prediction and Impedance Control
SUN Yixiang, CHEN Weidong
2011, 33(5): 563-569.
PDF
Object Searching Scheme for Service Robot Oriented to Wards Inspection
YIN Jianqin, TIAN Guohui, GAO Xin, ZHOU Fengyu, JIANG Haitao
2011, 33(5): 570-578,620.
PDF
Master-slave Intervention of Robotic Catheter System
FU Yili, GAO Anzhu, LIU Hao, LI Kai, WANG Shuguo
2011, 33(5): 579-584,591.
PDF
Robust Control of Six-linkage Walking Assistance Rehabilitation Robot
ZHANG Lixun, YI Lei, BAI Dapeng
2011, 33(5): 585-591.
PDF
MSTRbot:A Miniature Robot for Reconnaissance
ZHOU Wei, SHI Weiren, LI Jiangbo, WANG Kai
2011, 33(5): 592-598.
PDF
Modeling of Virtual Flexible Bar with Force-Delay for Stand-alone Vehicle Automatic Following
CHEN Weihai, ZHANG Xiaomei, LÜ Zhanggang, WU Xingming
2011, 33(5): 599-605,613.
PDF
Robot Homing Based on Panoramic Vision
ZHU Qidan, LI Ke, LEI Yanmin, MENG Xiangjie
2011, 33(5): 606-613.
PDF
Determination of the Common View Field in Hybrid Vision System and 3D Reconstruction Method
HE Bingwei, CHEN Zhipeng
2011, 33(5): 614-620.
PDF
Robot Hand-Eye Calibration Using Unscented Kalman Filtering
WANG Junchen, WANG Tianmiao, YANG Yan, HU Lei
2011, 33(5): 621-627.
PDF
Moving Cast Shadow Detection Based on Region Color and Texture
CAO Jian, CHEN Hongqian, ZHANG Kai, NIU Changfeng
2011, 33(5): 628-633.
PDF
A Particle Filter Tracking Algorithm Based on Multi-Feature Clustering
BAO Jiatong, GUO Yan, TANG Hongru, SONG Aiguo
2011, 33(5): 634-640.
PDF