column
Dynamics Simulation and Motion Capability Analysis on the Mobile System for Asymmetric Planetary Rover
DU Jianjun, REN Mingjun, LIU Tun, ZHU Jianjun
2011, 33(1): 1-8.
PDF
Zero-g Simulation of Space Manipulator in Furled Status
GAO Haibo, HAO Feng, DENG Zongquan, LIU Zhen, DING Liang, YUE Honghao
2011, 33(1): 9-15.
PDF
Spacecraft Attitude Disturbance Optimization of Space Robot in Target Capturing Process
WU Jianwei, SHI Shicai, LIU Hong, CAI Hegao
2011, 33(1): 16-21,27.
PDF
Embedded Control System for Multi-DOF Anthropomorphic Prosthetic Hand and Its Grasping Strategy
LI Nan, ZHAO Jingdong, JIANG Li, LIU Hong, CAI Hegao
2011, 33(1): 22-27.
PDF
Key Technologies of Automatic Docking for Replenishment at Sea with the 6-RUS Parallel Mechanism
YU Ying, MENG Qingxin, WANG Liquan, YIN Baolin, WANG Lei
2011, 33(1): 28-34.
PDF
Experimentation on Identifying the Kinematic Parameters of Serial Mechanism Based on the Product-of-Exponential Formula
HE Ruibo, ZHAO Yingjun, HAN Fengling, YANG Shunian, YANG Shuzi
2011, 33(1): 35-39,45.
PDF
Safety Design and Realization of an Assistive Robotic Manipulator Based on Collision Detection
HUANG Yuntian, CHEN Weidong, SUN Yixiang
2011, 33(1): 40-45.
PDF
Human-imitating Dispersing Mechanism for Automatic Chinese Cooking Robot
MA Wentao, YAN Weixin, FU Zhuang, ZHAO Yanzheng
2011, 33(1): 46-52.
PDF
Master-slave Control Technology Research Based on Abdominal Minimally Invasive Surgery Robot
XIE Qi, PAN Bo, FU Yili, WANG Shuguo
2011, 33(1): 53-58.
PDF
Visualization and Real-time Tracking Technologies of the Probe Used in Surgical Navigation Based on Electromagnetic Positioning
TIAN Heqiang, WU Dongmei, WANG Jihu, DU Zhijiang, SUN Lining
2011, 33(1): 59-65.
PDF
Robot-assisted Needle Insertion Strategies Based on Liver Force Model
SUN Yinshan, WU Dongmei, DU Zhijiang, SUN Lining
2011, 33(1): 66-70.
PDF
Navigation of the Non-Invasive Rat Robot
PI Xitian, XU Lin, ZHOU Shengsan, WEI Kang, WANG Zhenyu, LIU Hongying, ZHENG Xiaolin, WEN Zhiyu
2011, 33(1): 71-76.
PDF
Localization for Large Mobile Platform Using Laser Radar
ZHAO Shuaifeng, DUN Xiangming, QIAN Jun, SHEN Chao, ZHANG Yulin, LU Jinrong, XU Beichen
2011, 33(1): 77-83.
PDF
Open Humanoid Robot Simulator Based on ODE
XUE Fangzheng, LIU Chengjun, LI Nan, LI Zushu
2011, 33(1): 84-89.
PDF
A Laser Point Cloud Clustering Algorithm for Robot Navigation
YUAN Xia, ZHAO Chunxia
2011, 33(1): 90-96.
PDF
Segment Test Based X Corner Detection and Sub-pixel Localization
WEI Jun, LIU Da, WANG Tianmiao, CAO Li
2011, 33(1): 97-101.
PDF
A Calibration Algorithm for Maximum Likelihood Estimation of Extrinsic Parameters of a Camera and a 3D Laser Radar
WEN Jingyang, YANG Jian, FU Mengyin, ZHANG Jiwei, YANG Weiqing
2011, 33(1): 102-106.
PDF
Mechanism Design and Implementation of a Serial-Parallel Slabstone-Installing Robot
LI Tiejun, WANG Hailing, ZHAO Haiwen, LIU Jinyue, YANG Dong
2011, 33(1): 107-112,128.
PDF
The Next Generation of Unmanned Marine Vehicles Dedicated to the 50 Anniversary of the Human World Record Diving 10912 m
FENG Xisheng, LI Yiping, XU Hongli
2011, 33(1): 113-118.
PDF
Advances in Research of Stereo Vision Odometry
DING Lianghong, WANG Runxiao, FENG Huashan, DUAN Qingjuan
2011, 33(1): 119-128.
PDF