column
Wet Adhesion Mechanism and Its Application to Bionic Wall-climbing Robot
LI Minghe, HE Bin, YUE Jiguang, LU Hanxiong, ZHOU Yanmin
2010, 32(5): 577-585.
PDF
Study on Turning Maneuverability of Robotic Fish with Sequential Image Processing
HAN Zhen, YAN Qin, ZHANG Shiwu, YANG Jie
2010, 32(5): 586-591.
PDF
Underwater Pipeline Detection by AUV Based on Monocular Vision
TANG Xudong, PANG Yongjie, ZHANG He, ZENG Wenjing, LI Ye
2010, 32(5): 592-600.
PDF
Dynamic Analysis on Four-wheel Driving Wall-climbing Robot with Sliding Suction Cups
LI Zhihai, FU Yili, WANG Shuguo
2010, 32(5): 601-607.
PDF
A Modular Self-reconfigurable Robot Based on Universal Joint
ZHAO Jie, TANG Shufeng, ZHU Yanhe, CUI Xindan
2010, 32(5): 608-613.
PDF
A Novel Self-assembly Modular Swarm Robot:Docking Mechanism Design and Self-assembly Control
WEI Hongxing, LIU Miao, LI Dezhong, WANG Tianmiao
2010, 32(5): 614-621.
PDF
Optimal Tension Estimation and Obstacle-Negotiation Ability Analysis on Deformable Tracked Wheelchair Robot
TENG Yun, YAO Chen, WANG Ting, LI Xiaofan
2010, 32(5): 622-629.
PDF
A Method for Increasing Impedance Range of String-based Force Feedback Device
LIN Liping, WU Pingdong, HUANG Jie, LI Jian
2010, 32(5): 630-634,641.
PDF
Erroneous Matching Risk Prediction Based Feature Selection for Visual SLAM
LIU Zhibin, WU Xianliang, XU Wenli, SHI Zongying
2010, 32(5): 635-641.
PDF
Visual Monocular SLAM Based on Probabilistic Selection of Random Feature Points
ZHAO Likun, WU Eryong, GUO Yanping, DAI Guojun
2010, 32(5): 642-646.
PDF
SLAM Research Based on Global Observation Map Model
ZHOU Wu, ZHAO Chunxia, SHEN Yaqiang, ZHANG Mianhao
2010, 32(5): 647-654.
PDF
Scan Matching Based SLAM in Outdoor Environment
ZHAO Yilu, CHEN Xiong, HAN Ji
2010, 32(5): 655-660,665.
PDF
Autonomous Sound Source Search Strategy Based on Robot Hearing
LU Xiaoling, ZHANG Minglu
2010, 32(5): 661-665.
PDF
Kinematic Modeling and Experimental Study of Flexible Needle
ZHAO Yanjiang, ZHANG Yongde, SHAO Junpeng
2010, 32(5): 666-673.
PDF
Particle Merging Resampling Based Monte Carlo Localization for Mobile Robot
LI Tiancheng, SUN Shudong, SI Shubin, WANG Junqiang
2010, 32(5): 674-680.
PDF
A 3-DOF Coupling Parallel Mechanism for Stabilized Platform and Its Motion Characteristics
LUO Erjuan, MU Dejun, LIU Xiao, ZHAO Tieshi
2010, 32(5): 681-687,694.
PDF
A Review on Continuum Robot
SUN Lining, HU Haiyan, LI Mantian
2010, 32(5): 688-694.
PDF
A Review of Today's Multi-view Reconstruction
LUO Sheng, GONG Zhenbang, MA Guang
2010, 32(5): 695-704.
PDF