column
The Auto-docking and Auto-separating Mechanism Designed for the Rocket Fuel Loading
HUANG Xiaoni, DUN Xiangming, ZHANG Yulin, LU Jinrong, ZOU Lipeng, XU Beichen, GAO Zepu
2010, 32(2): 145-149.
PDF
Synchronized Cross-coupled Control for Base Joint of Dexterous Robot Hand
LAN Tian, LIU Yiwei, CHEN Yangbin, JIN Minghe, JIANG Li, FAN Shaowei, LIU Hong
2010, 32(2): 150-156,165.
PDF
Obstacle-surmounting Mechanism and Capability of Four-track Robot with Two Swing Arms
LI Yunwang, GE Shirong, ZHU Hua, LIU Jian
2010, 32(2): 157-165.
PDF
An Image-based Docking Method for Mobile Robot
CHEN Fengdong, HONG Bingrong
2010, 32(2): 166-170.
PDF
Disparity Image Plane Segmentation Based Obstacle Map Construction for Mobile Robot
SONG Xinkun, CHEN Wanmi, XU Yulin, ZHANG Lei
2010, 32(2): 171-178.
PDF
A New Obstacle Avoidance Method for Mobile Robot Based on Laser Range Finder
XU Yuhua, ZHANG Chongwei, XU Haiqin
2010, 32(2): 179-183.
PDF
Design and Experiments of Clamp Type Force-feedback Tele-micromanipulation System
HAN Jiangyi, YOU Youpeng, WANG Huaming, ZHU Jianying
2010, 32(2): 184-189.
PDF
An Adaptive SLAM Algorithm Based on Strong Tracking UKF
ZHANG Wenling, ZHU Mingqing, CHEN Zonghai
2010, 32(2): 190-195.
PDF
Map Building of Indoor Unknown Environment Based on Robot Service Mission Direction
WU Hao, TIAN Guohui, CHEN Xibo, ZHANG Taotao, ZHOU Fengyu
2010, 32(2): 196-203.
PDF
Fuzzy Control Based Autonomous Navigation for a Weeding Robot
GUO Weibin, CHEN Yong
2010, 32(2): 204-209.
PDF
Humanoid Landing Control on Uneven Terrain
WANG Jian, QIN Haili, SHENG Tao, MA Hongxu
2010, 32(2): 210-218.
PDF
Fast Walking Pattern Generation for Humanoid Robot Using Waist Joint Moment Compensation
YU Wei, BAO Gang, WANG Zuwen, WU Weiguo
2010, 32(2): 219-225.
PDF
Straight Walking and Stair Climbing Gait of Quadruped Robot Based on Static Balance
HUANG Bo, ZHAO Jianwen, SUN Lining
2010, 32(2): 226-232.
PDF
Design and Analysis of a Claw-shaped Docking Mechanism
YU Wenpeng, WANG Wei, ZONG Guanghua, LI Xiongfeng, LI Zongliang
2010, 32(2): 233-240.
PDF
Tacking Object Based on SIFT Features and Particle Filter
NIU Changfeng, CHEN Dengfeng, LIU Yushu
2010, 32(2): 241-247.
PDF
Central Pattern Generator Based Control and Implementation for a Pectoral-fin Propelled Robotic Fish
WANG Ming, YU Junzhi, TAN Min
2010, 32(2): 248-255.
PDF
Development of a Biomimetic Manta Ray Robot Fish Actuated by Shape Memory Alloy
WANG Yangwei, WANG Zhenlong, LI Jian, HANG Guanrong
2010, 32(2): 256-261.
PDF
An Autonomous Micro Robot Fish Based on IPMC Actuator
SU Yudong, YE Xiufen, GUO Shuxiang
2010, 32(2): 262-270.
PDF
Multi-objective Optimization on Dynamic Performance for a Planar Parallel Mechanism with NSGA-II Algorithm
KONG Minxiu, CHEN Lin, DU Zhijiang, SUN Lining
2010, 32(2): 271-277.
PDF
Modeling for Robot High Precision Grinding Based on SVM
YANG Yang, SONG Yixu, LIANG Wei, WANG Jiaxin, QI Lizhe
2010, 32(2): 278-282.
PDF
Dynamic Formation Control for Multiple Robots in Uncertain Environments
YANG Li, CAO Zhiqiang, TAN Min
2010, 32(2): 283-288.
PDF