column
Active-disturbance-rejection Control of a Small Autonomous Helicopter
TAN Li, JIA Peifa
2009, 31(5): 385-390.
PDF
A Robot Multi-sensor Self-calibration Method Based on Particle Swarm Optimization
WANG Lin, CAO Jianfu, HAN Chongzhao
2009, 31(5): 391-396.
PDF
A Novel Visual Search Method for Gas Leakage Source Based on Mobile Robot
JIANG Ping, MENG Qinghao, ZENG Ming, LI Fei, LI Jigong
2009, 31(5): 397-403,409.
PDF
Design of Spherical Robot with Telescopic Manipulator
SUN Hanxu, ZHENG Yili, JIA Qingxuan, LIU Daliang, SHI Chengkun
2009, 31(5): 404-409.
PDF
Structure Design of a Passive Type Dance Partner Robot
LIU Zhao, CHEN Ken, KOIKE Yoshinori, HIRATA Yasuhisa, KOSUGE Kazuhiro
2009, 31(5): 410-415.
PDF
A Two-Wheeled Robot Capable of Carrying Person
LIU Daliang, SUN Hanxu, JIA Qingxuan
2009, 31(5): 416-420.
PDF
Control of Physical Human-Robot Interaction Based on Online Update of Vector Field
XIE Guanghui, LIANG Xichang, HASHIMOTO Minoru, LÜ Hongzhan
2009, 31(5): 421-426.
PDF
Online Estimation of Driving Control Parameters for a New Lunar Rover Based on Vision Navigation
YUAN Laohu, LIU Tun, GE Weiping
2009, 31(5): 427-432.
PDF
A Coordinated Control Method of Multi-wheeled Robot for Planet Exploration
SONG Jinze, YUAN Qiping, LI Yan, CUI Huihai, SHI Meiping, HE Hangen
2009, 31(5): 433-437,444.
PDF
On an Improved SLAM Algorithm in Indoor Environment
ZHAO Lijun, SUN Lining, LI Ruifeng, GE Lianzheng
2009, 31(5): 438-444.
PDF
Traversability for Search and Rescue Robot Based on Terrain Prediction and Correction
GUO Yan, BAO Jiatong, SONG Aiguo, TANG Hongru
2009, 31(5): 445-452.
PDF
Experimental Study and Prototype Development of Biped Robot HEUBR1
WANG Liquan, YU Zhiwei
2009, 31(5): 453-459.
PDF
On Motion Characteristics of Kangaroo Robot’s Flexible Foot Based on Uniform Flexible Beam Model during Touchdown Phase
WANG Zhenyu, YANG Fang, YUE Yingzhang, GE Wenjie
2009, 31(5): 460-464.
PDF
Motion Control and Experimentation on the Dental Arch Generator Driven by Multi-motors
JIANG Jingang, ZHANG Yongde, LÜ Peijun, WANG Yong
2009, 31(5): 465-471.
PDF
A Survey on Robot Behavior Selection Mechanism
WANG Yiping, CHEN Qingwei, HU Weili
2009, 31(5): 472-480.
PDF