column
Research on Pushing Operation by Humanoid Robot under Certain Hand Manipulation Trajectory
XIAO Tao, HUANG Qiang, YANG Jie, YU Zhang-guo, ZHANG Wei-min
2008, 30(5): 385-391.
PDF
On Accuracy of a Three DOF Parallel Wire Driven Robot
LIU Han-wei, WANG Hong-guang, LI Shu-jun, HE Li-bo
2008, 30(5): 392-397.
PDF
Research and Application of a Control System for Remotely Operated Vehicle
GUO Wei, CUI Sheng-guo, ZHAO Yang, WANG Xiao-hui
2008, 30(5): 398-403.
PDF
Neuro-Sliding Mode Endpoint Control of Flexible-link Manipulators
ZHANG Yu, YANG Tang-wen, SUN Zeng-qi
2008, 30(5): 404-409,415.
PDF
Modeling and Simulation of Continual Motion Trajectory Control for Space Robot
LI Hua-zhong, Liang Yong-sheng, HONG Bing-rong
2008, 30(5): 410-415.
PDF
Application of MRF to Depth Information Estimation of Micro Image Defocus
ZENG Xiang-jin, HUANG Xin-han, WU Qian, WANG Min
2008, 30(5): 416-420.
PDF
On WSN-Aided Simultaneous Localization and Mapping Based on Particle Filtering
LI Yang-ming, MENG Qing-hu, LIANG Hua-wei, LI Shuai, CHEN Wan-ming
2008, 30(5): 421-427,434.
PDF
Dynamics Simulation of Human-robot Handshaking Based on Synchrocontrol
XIE Guang-hui, LIANG Xi-chang, Minoru HASHIMATO, ZHANG Xia, LI Wei
2008, 30(5): 428-434.
PDF
Fuzzy Neural Network Self-learning Control of Free-Floating Dual-arm Space Robot System
HONG Zhao-bin, CHEN Li
2008, 30(5): 435-439.
PDF
On Error Propagation of the Ultrasound-guided Robot for Liver Cancer Coagulation Therapy
YANG Xiang-dong, XU Jing, LIU Shao-li, CHEN Ken, LIANG Ping
2008, 30(5): 440-446.
PDF
Design and Analysis of the Safely Reclaiming Mechanism for a Cable Inspection Robot
XU Feng-yu, WANG Xing-song, XU Jia-lin
2008, 30(5): 447-452.
PDF
Application of Reinforcement Learning to Basic Action Learning of Soccer Robot
DUAN Yong, YANG Huai-qing, CUI Bao-xia, XU Xin-he
2008, 30(5): 453-459.
PDF
Singular Perturbation Control for Flexible-joint Manipulator Based on Flexibility Compensation
LIU Ye-chao, JIN Ming-he, LIU Hong
2008, 30(5): 460-466.
PDF
Development of On-Orbit Capture Technology
ZHAI Guang, QIU Yue, LIANG Bin, LI Cheng
2008, 30(5): 467-480.
PDF