column
Omni-vision-Based Simultaneous Localization and Mapping of Mobile Robots
XU Jun-yong, WANG Jing-chuan, CHEN Wei-dong
2008, 30(4): 289-297.
PDF
On Hydraulically Locking Structure of Robot Joint for Minimally Invasive CT-guided Surgery
LIU Da, TANG Can
2008, 30(4): 298-303.
PDF
A Twist-based Method for Real-time Trajectory Planning in Task Space
HAN Da-peng, WEI Qing, YANG Le-ping, LI Ze-xiang
2008, 30(4): 304-310.
PDF
A Visual Image Feature Extraction and Segmentation Method for Mobile Robot
YANG Jie, ZHANG Ming-jun, SHANG Yun-chao
2008, 30(4): 311-317.
PDF
Fuzzy Hybrid Force/Position Control of Dual-arm Robot Based on Genetic Algorithm
ZHOU Jun, DING Xi-lun
2008, 30(4): 318-325,332.
PDF
Dynamic Model Based Motor Control for Wheeled Mobile Robots
CHEN Xiao-peng, LI Cheng-rong, LI Gong-yan, LUO Yang-yu
2008, 30(4): 326-332.
PDF
Analysis on Underwater Gait of Amphibious Multi-legged Robot
WANG Li-quan, LIU De-feng, CHEN Dong-liang, DENG Hui-feng, JI Bao-feng, WANG Gang
2008, 30(4): 333-339.
PDF
Design and Realization of a Control System for Laparoscopic Robot
FU Yi-li, PAN Bo, YANG Zong-peng, WANG Shu-guo
2008, 30(4): 340-345,352.
PDF
Research on the Underwater Landing Strategy of AUV
WANG Xiao-ming, WANG Shu-xin, ZHANG Hong-wei, HOU Wei
2008, 30(4): 346-352.
PDF
Orientation Workspace Analysis of Stewart Platform Based on Unit Quaternion
LI Bao-kun, CAO Yi, HUANG Zhen, ZHANG Wen-xiang
2008, 30(4): 353-358.
PDF
Design and Research on the Power System of "Kangaroo" Hopping Robot
ZHANG Wen-tao, GE Wen-jie, LI Jian-hua, JIANG Man, SHEN Ping
2008, 30(4): 359-363.
PDF
A Fusion Estimation Method Based on Pseudo-Omnidirectional Vision System for Mobile Robot Self-Motion
ZOU Wei, XU Ping-ping, FANG Li-xin, YUAN Kui
2008, 30(4): 364-372.
PDF
A Self-calibration Approach to Hand-Eye Relation of Robot
XU Hai-xia, WANG Yao-nan, WAN Qin, ZHU Jiang
2008, 30(4): 373-378.
PDF
Survey of Vision-based Augmented Reality Technologies
QUAN Hong-yan, WANG Chang-bo, LIN Jun-juan
2008, 30(4): 379-384.
PDF