column
Structural Synthesis for 4-DOF Parallel Manipulators with Spatial Taking and Putting Functions
GUO Sheng, FANG Yue-fa
2007, 29(5): 417-422.
PDF
Design and Analysis of a Millimeter-scale Omnidirectional Mobile Microrobot for Microfactory
LI Jiang-hao, LI Zhen-bo, CHEN Jia-pin
2007, 29(5): 423-427.
PDF
Extraction of Depth Information for Micromanipulation Using Normalized Spectral Principal Component Analysis
ZENG Ming, MENG Qing-hao, ZHANG Jian-xun, WANG Xiang-hui
2007, 29(5): 428-432.
PDF
Topological Map Building and Navigation in Large-scale Environments
SHI Chao-xia, HONG Bing-rong, ZHOU Tong, WANG Yan-qing
2007, 29(5): 433-438.
PDF
Curved Seam Tracking Control of a Wheeled Welding Mobile Robot
GAO Yan-feng, ZHANG Hua, PENG Jun-pei, MAO Zhi-wei
2007, 29(5): 439-442,450.
PDF
DSP-Based Vision Sensor Applied to Welding Robots
LIANG Xiao, LI Yuan, LIANG Zi-ze, HOU Zeng-guang, XU De, TAN Min
2007, 29(5): 443-450.
PDF
Visual-Servo-Based Line-Grasping Control for Power Transmission Line Inspection Robot
WANG Lu-dan, WANG Hong-guang, FANG Li-jin, ZHAO Ming-yang
2007, 29(5): 451-455.
PDF
The Robotic System of Microwave Coagulation Therapy for Liver Cancer Based on Ultrasound Navigation
XU Jing, CHEN Ken, YANG Xiang-dong, LI Jin-quan, ZHU Sen-qiang, LU Tong, REN He, LIANG Ping
2007, 29(5): 456-462.
PDF
Design and Implementation of a Spine Robot System Based on Force Feedback
WANG Tian-miao, ZHANG Jia-lei, LIU Zhong-jun, HU Lei, LUAN Sheng
2007, 29(5): 463-468.
PDF
Design of an Automatic Cooking Robot Based on DSP and CPLD
ZHAO Xing, YAN Wei-xin, ZIAO Yan-zheng, FU Zhuang, LIU Xiao-yong
2007, 29(5): 469-473.
PDF
A Robot for Defect Inspection of Aircraft Skin
XING Zhi-wei, GAO Qing-ji, DANG Chang-he
2007, 29(5): 474-478,484.
PDF
Multi-Sensor-Based Autonomous Control for a Shape-Shifting Robot
CAO Hui-bin, LI Bin, LIU Jin-guo
2007, 29(5): 479-484.
PDF
Neural Dynamics Based Tracking Control for Nonholonomic Mobile Robots
ZHUANG Yan, SUN Yue, WANG Wei
2007, 29(5): 485-491.
PDF
Design of a Locomotion Control System for Lunar Rover with Six Conical Wheels
FANG Hai-tao, DENG Zong-quan, TAO Jian-guo, DONG Yu-hong, YU Xin-yi
2007, 29(5): 492-497.
PDF
Simulation of Mutual Motion between Wheeled Mobile Robots and Terrains
HE Yong-zhi, LIU Wei-jun, ZHOU Chuan, CHANG Yong, TAN Da-long
2007, 29(5): 498-504.
PDF
Study on Modeling and Control of All-terrain Mobile Robots
SONG Xiao-kang, WANG Yue-chao, TAN Da-long, WU Zhen-wei
2007, 29(5): 505-512.
PDF