column
Structure-Constrained Obstacle Recognition for Transmission Line Inspection Robot
ZHANG Yun-chu, LIANG Zi-ze, FU Si-yao, TAN Min, WU Gong-ping
2007, 29(1): 1-6.
PDF
Design and Implementation of the Control System of a Power Transmission Line Inspection Robot
WANG Lu-dan, WANG Hong-guang, FANG Li-jin, ZHAO Ming-yang
2007, 29(1): 7-11,17.
PDF
Mechanism and Kinematics of a Novel Climbing Robot
ZHANG Pei-feng, WANG Hong-guang, FANG Li-jin, JIANG Yong
2007, 29(1): 12-17.
PDF
On Cooperative Coverage Planning by Multi-simple-robot
HAO Zong-bo, HONG Bing-rong
2007, 29(1): 18-22.
PDF
Distributed Formation Control for Omnidirectional Robots
LIU Lin, LIU Fei, JI Xiu-cai, LU Hui-min, HAI Dan, ZHENG Zhi-qiang
2007, 29(1): 23-28.
PDF
Approach of Constructing Background Model Based on Image Blocks
YANG Guang-lin, KONG Ling-fu
2007, 29(1): 29-34.
PDF
A New Robot Uncalibrated Visual Servoing Control Method with Double-loop Structure Based on Auto Disturbance Rejection
XIN Jing, LIU Ding, YANG Yan-xi, XU Qing-kun
2007, 29(1): 35-40.
PDF
A Monocular Stereo Vision Algorithm Based on Bifocal Imaging
WANG Jian, WANG Yuan-qing
2007, 29(1): 41-44,50.
PDF
An Object Tracking Algorithm Based on Projective Invariants
MEI Shu-qi, YUAN Kui, ZHANG Huai-xiang
2007, 29(1): 45-50.
PDF
Mechanism Design and Realization of Mobile Robots with Hopping Ability
LI Bao-jiang, HU Yu-sheng
2007, 29(1): 51-55.
PDF
Circle Motion Analysis on a Spherical Robot
WANG Liang-qing, SUN Han-xu, JIA Qing-xuan
2007, 29(1): 56-60,66.
PDF
A Magnetic Sensing System for Outdoor Mobile Robot Navigation
XU Hai-gui, WANG Chun-xiang, YANG Ru-qing, YANG Ming
2007, 29(1): 61-66.
PDF
A Serial Mechanism Method for Planar Movement Measurement and Its Comparison with Parallel Mechanism Method
JIANG Chun-ying, FANG Li-jin, XU Zhi-gang, ZHAO Ming-yang
2007, 29(1): 67-71,77.
PDF
Pipeline Robot Localization Technique Based on CSP and N Order K-NN Algorithm
LI Jun-yuan, LI Sheng-feng, ZHANG Xiao-hua, DENG Zong-quan
2007, 29(1): 72-77.
PDF
Design and Implementation of the Navigation System for an Electromagnetic Guided Agricultural Spraying Robot
YANG Shi-sheng, ZHANG Bin, YU Shu-feng, CHEN Zhi-qing
2007, 29(1): 78-81,87.
PDF
A Real-time Obstacle Avoidance Method for AUV Using a Multibeam Forward Looking Sonar
ZOU Hai, BIAN Xin-qian, CHANG Zong-hu
2007, 29(1): 82-87.
PDF
An AUV Obstacle-Avoidance Method Based on Three-dimensional Velocity Potential Field
HONG Ye, BIAN Xin-qian
2007, 29(1): 88-91.
PDF
Modeling and Trajectory Tracking Control of a Free-Floating Space Robot with Flexible Manipulators
HONG Zai-di, YUN Chao, CHEN Li
2007, 29(1): 92-96.
PDF