column
INVERSE DYNAMIC MODELLING OF FLEXIBLE ROBOT ARMS
GUO Jifeng, TONG Zhongfang
1991, 13(2): 1-9.
PDF
1991, 13(2): 9-9.
PDF
ROBUST INVERSION OF SINGULARITY OF ROBOT MANIPULATORS
LIU Deman, MA Xian, LIU Zong fu
1991, 13(2): 10-17.
PDF
ANALYSIS OF THE BOUNDARY OF ROBOT DEXTROUS WORKSPACE
HUANG Yuzhong, ZHANG Zongming, HE Qiwei
1991, 13(2): 18-24.
PDF
AUTOMATIC ESTABLISHMENT OF THE KNOWLEDGE BASE OF MECHANICAL PARTS FOR INTELLIGENT ASSEMBLY ROBOTS
QU Zaibin, TANG Shuo fei
1991, 13(2): 25-28.
PDF
A ROBOT VISION SYSTEM DEVELOPED FOR RECOGNITION AND GRIP OF MOVING WORKPIECES ON A CONVEYOR BELT
YUAN Qunming, CHEN Jinjiang
1991, 13(2): 29-32.
PDF
1991, 13(2): 32-32.
PDF
VISUAL NAVIGATION SYSTEM FOR AN INTELLIGENT VEHICLE
ZHOU Longqi, LIU Jianping
1991, 13(2): 33-38.
PDF
OPTIMAL STROKE OF LESS ENERGY CONSUMPTION RESEARCH IN HEXAPOD ROBOT
WANG Bin, GAN Donying
1991, 13(2): 39-44.
PDF
LEAST ENERGY CONSUMPTION METHOD FOR LANDING POSTURE DETERMINATION OF A HOPPING ROBOT
ZHANG Guohua, SUN Xu’lang, ZOU Zhenzhu, ZHENG Gangtie
1991, 13(2): 45-49.
PDF
THE CHARACTERISTICS OF 2-HP Nd-F-B MOTOR UNDER WATER AND ITS APPLICATION TO UNDERWATER ROBOT
LIU Zijiun, SUN Changzhi, WU Yangzong
1991, 13(2): 50-52.
PDF
, ,
1991, 13(2): 53-58.
PDF
,
1991, 13(2): 59-63.
PDF