Authors Center
Instruction
FAQ
Template
Online Submission
Reviewing Center
Peer Review
Office Work
News
More>>  
Links
Chinese Academy of Sciences
Chinese Association of Automation
Shenyang Institute of Automation Chinese Academy of Sciences
China Association for Science and Technology
National Natural Science Foundation of China
CNKI
Information and Control
SIASUN
More>>  
 
 
  Current Issue
2009 Vol. 31, No. 5
Published: 15 September 2009

 
论文与报告
Active-disturbance-rejection Control of a Small Autonomous Helicopter
TAN Li, JIA Peifa
2009 Vol. 31 (5): 385-390   
Abstract ( 1431 )
PDF (1091 KB)  ( 407 )
HTML (0 KB)
 
A Robot Multi-sensor Self-calibration Method Based on Particle Swarm Optimization
WANG Lin, CAO Jianfu, HAN Chongzhao
2009 Vol. 31 (5): 391-396   
Abstract ( 1798 )
PDF (1034 KB)  ( 447 )
HTML (0 KB)
 
A Novel Visual Search Method for Gas Leakage Source Based on Mobile Robot
JIANG Ping, MENG Qinghao, ZENG Ming, LI Fei, LI Jigong
2009 Vol. 31 (5): 397-403,409   
Abstract ( 1657 )
PDF (2044 KB)  ( 405 )
HTML (0 KB)
 
Design of Spherical Robot with Telescopic Manipulator
SUN Hanxu, ZHENG Yili, JIA Qingxuan, LIU Daliang, SHI Chengkun
2009 Vol. 31 (5): 404-409   
Abstract ( 2980 )
PDF (1189 KB)  ( 581 )
HTML (0 KB)
 
Structure Design of a Passive Type Dance Partner Robot
LIU Zhao, CHEN Ken, KOIKE Yoshinori, HIRATA Yasuhisa, KOSUGE Kazuhiro
2009 Vol. 31 (5): 410-415   
Abstract ( 1824 )
PDF (1155 KB)  ( 233 )
HTML (0 KB)
 
A Two-Wheeled Robot Capable of Carrying Person
LIU Daliang, SUN Hanxu, JIA Qingxuan
2009 Vol. 31 (5): 416-420   
Abstract ( 1868 )
PDF (900 KB)  ( 410 )
HTML (0 KB)
 
Control of Physical Human-Robot Interaction Based on Online Update of Vector Field
XIE Guanghui, LIANG Xichang, HASHIMOTO Minoru, LÜ Hongzhan
2009 Vol. 31 (5): 421-426   
Abstract ( 1151 )
PDF (1303 KB)  ( 396 )
HTML (0 KB)
 
Online Estimation of Driving Control Parameters for a New Lunar Rover Based on Vision Navigation
YUAN Laohu, LIU Tun, GE Weiping
2009 Vol. 31 (5): 427-432   
Abstract ( 1521 )
PDF (1017 KB)  ( 266 )
HTML (0 KB)
 
A Coordinated Control Method of Multi-wheeled Robot for Planet Exploration
SONG Jinze, YUAN Qiping, LI Yan, CUI Huihai, SHI Meiping, HE Hangen
2009 Vol. 31 (5): 433-437,444   
Abstract ( 1247 )
PDF (1300 KB)  ( 298 )
HTML (0 KB)
 
On an Improved SLAM Algorithm in Indoor Environment
ZHAO Lijun, SUN Lining, LI Ruifeng, GE Lianzheng
2009 Vol. 31 (5): 438-444   
Abstract ( 1528 )
PDF (921 KB)  ( 481 )
HTML (0 KB)
 
Traversability for Search and Rescue Robot Based on Terrain Prediction and Correction
GUO Yan, BAO Jiatong, SONG Aiguo, TANG Hongru
2009 Vol. 31 (5): 445-452   
Abstract ( 1320 )
PDF (1577 KB)  ( 510 )
HTML (0 KB)
 
Experimental Study and Prototype Development of Biped Robot HEUBR1
WANG Liquan, YU Zhiwei
2009 Vol. 31 (5): 453-459   
Abstract ( 1701 )
PDF (1739 KB)  ( 163 )
HTML (0 KB)
 
On Motion Characteristics of Kangaroo Robot’s Flexible Foot Based on Uniform Flexible Beam Model during Touchdown Phase
WANG Zhenyu, YANG Fang, YUE Yingzhang, GE Wenjie
2009 Vol. 31 (5): 460-464   
Abstract ( 1236 )
PDF (985 KB)  ( 205 )
HTML (0 KB)
 
Motion Control and Experimentation on the Dental Arch Generator Driven by Multi-motors
JIANG Jingang, ZHANG Yongde, LÜ Peijun, WANG Yong
2009 Vol. 31 (5): 465-471   
Abstract ( 1245 )
PDF (1184 KB)  ( 480 )
HTML (0 KB)
 
综论与介绍
A Survey on Robot Behavior Selection Mechanism
WANG Yiping, CHEN Qingwei, HU Weili
2009 Vol. 31 (5): 472-480   
Abstract ( 1518 )
PDF (1025 KB)  ( 355 )
HTML (0 KB)
 
Copyright © 2016 Editorial Board of ROBOT
Supported by:Beijing Magtech