Authors Center
Instruction
FAQ
Template
Online Submission
Reviewing Center
Peer Review
Office Work
News
More>>  
Links
Chinese Academy of Sciences
Chinese Association of Automation
Shenyang Institute of Automation Chinese Academy of Sciences
China Association for Science and Technology
National Natural Science Foundation of China
CNKI
Information and Control
SIASUN
More>>  
 
 
  Current Issue
2022 Vol. 44, No. 6
Published: 15 November 2022

Surveys and Reviews
Papers and Reports
 
Papers and Reports
Design of a Tractive Underactuated Manipulator Based on Planetary Gear Mechanism
CAI Jun, ZUO Junwei, GU Yifei, MA Xin
2022 Vol. 44 (6): 641-648    DOI: 10.13973/j.cnki.robot.210331
Abstract ( 356 )
PDF (1100 KB)  ( 297 )
HTML (1 KB)
 
Design and Implementation of an Electro-hydraulic Quadruped Robot with Dual-arm
LIU Song, CHAI Hui, LI Yibin, SONG Rui, LI Jian, RONG Xuewen, FU Peng, LIU Jianli, HOU Jinmian, HU Jiayin
2022 Vol. 44 (6): 649-659    DOI: 10.13973/j.cnki.robot.210351
Abstract ( 254 )
PDF (4561 KB)  ( 303 )
HTML (1 KB)
 
Multi-Source Fusion Pose Estimation Framework with Online Configurable Structure
WU Dongjie, ZHONG Xunyu, CUI Xiaozhen, PENG Xiafu, YANG Gongliu
2022 Vol. 44 (6): 660-671    DOI: 10.13973/j.cnki.robot.210319
Abstract ( 182 )
PDF (2737 KB)  ( 126 )
HTML (1 KB)
 
Semi-direct Visual SLAM Algorithm Based on Online Photometric Calibration
GU Kaiqi, LIU Xiaoping, WANG Gang, LI Xinghua
2022 Vol. 44 (6): 672-681    DOI: 10.13973/j.cnki.robot.210341
Abstract ( 215 )
PDF (1233 KB)  ( 168 )
HTML (1 KB)
 
A Multi-model Fusion Based Complex Motion Control Approach for a Cheetah-mimicking Quadruped Robot
ZHANG Xiuli, WANG Qi, HUANG Senwei, JIANG Lei
2022 Vol. 44 (6): 682-693,707    DOI: 10.13973/j.cnki.robot.210500
Abstract ( 208 )
PDF (1407 KB)  ( 232 )
HTML (1 KB)
 
A Path Planning System for CT-guided Lung Biopsy
FENG Ruran, TANG Ling, EMU Yixin, ZHANG Xiqian, ZHANG Jing, ZHONG Jianquan, HE Ling
2022 Vol. 44 (6): 694-707    DOI: 10.13973/j.cnki.robot.210315
Abstract ( 150 )
PDF (7675 KB)  ( 115 )
HTML (1 KB)
 
Multi-robot Cooperative Space Exploration Method Based on Rapidly-exploring Random Trees and Greedy Frontier-based Exploration
NING Yuming, LI Tuanjie, YAO Cong, SHAO Jisheng
2022 Vol. 44 (6): 708-719    DOI: 10.13973/j.cnki.robot.210318
Abstract ( 272 )
PDF (1066 KB)  ( 224 )
HTML (1 KB)
 
Surveys and Reviews
Robotic Listeners to the Whispers of Brain Neurons——Robotic Patch Clamp Systems for Brain Science Research
ZHAO Qili, QIU Jinyu, LI Minghui, SUN Mingzhu, SUN Tao, SHEN Hui, ZHAO Xin
2022 Vol. 44 (6): 720-731    DOI: 10.13973/j.cnki.robot.210342
Abstract ( 158 )
PDF (3015 KB)  ( 100 )
HTML (1 KB)
 
Review on the Latest Research Progress of Micro-Nano Robots
LI Mengyue, YANG Jia, JIAO Niandong, WANG Yuechao, LIU Lianqing
2022 Vol. 44 (6): 732-749    DOI: 10.13973/j.cnki.robot.210377
Abstract ( 359 )
PDF (1318 KB)  ( 321 )
HTML (1 KB)
 
A Survey of Intelligent Control of Upper Limb Rehabilitation Exoskeleton
CHENG Long, XIA Xiuze
2022 Vol. 44 (6): 750-768    DOI: 10.13973/j.cnki.robot.210450
Abstract ( 263 )
PDF (802 KB)  ( 213 )
HTML (1 KB)
 
Copyright © 2016 Editorial Board of ROBOT
Supported by:Beijing Magtech