Authors Center
Instruction
FAQ
Template
Online Submission
Reviewing Center
Peer Review
Office Work
News
More>>  
Links
Chinese Academy of Sciences
Chinese Association of Automation
Shenyang Institute of Automation Chinese Academy of Sciences
China Association for Science and Technology
National Natural Science Foundation of China
CNKI
Information and Control
SIASUN
More>>  
 
 
  Current Issue
2022 Vol. 44, No. 3
Published: 15 May 2022

Surveys and Reviews
Papers and Reports
 
Papers and Reports
A Cheetah-mimicking Quadruped Running Robot with 2DOF Articulated Trunk
WANG Qi, ZHANG Xiuli, JIANG Lei, HUANG Senwei, YAO Yan'an
2022 Vol. 44 (3): 257-266    DOI: 10.13973/j.cnki.robot.210101
Abstract ( 548 )
PDF (889 KB)  ( 425 )
HTML (1 KB)
 
Multi-objective Optimization Design of Structural Parametersfor a Crawler Type Snake-like Rescue Robot with Active Joint
LUAN Xianchao, CHANG Jian, WANG Cong, LI Bin
2022 Vol. 44 (3): 267-280    DOI: 10.13973/j.cnki.robot.210295
Abstract ( 306 )
PDF (1299 KB)  ( 241 )
HTML (1 KB)
 
Pose Estimation and Collision Detection in Human-robot Coexistence
HUANG Yanjiang, WANG Ziqin, ZHANG Xianmin, WU Yanbin
2022 Vol. 44 (3): 281-290    DOI: 10.13973/j.cnki.robot.210190
Abstract ( 350 )
PDF (1178 KB)  ( 352 )
HTML (1 KB)
 
Symmetric Residual Network for Human Motion Prediction
ZHANG Jin, TANG Jin, YIN Jianqin
2022 Vol. 44 (3): 291-298    DOI: 10.13973/j.cnki.robot.210188
Abstract ( 221 )
PDF (1258 KB)  ( 258 )
HTML (1 KB)
 
Sequence-enhancement-based Human Detection and Posture Recognition of Mobile Robots in Low Illumination Scenes
ZHU Wenbin, YUAN Jing, ZHU Shuhao, HU Tianshuai, GAO Yuanxi, ZHANG Xuebo
2022 Vol. 44 (3): 299-309    DOI: 10.13973/j.cnki.robot.210144
Abstract ( 212 )
PDF (774 KB)  ( 157 )
HTML (1 KB)
 
Touch Gesture Recognition for Service Robots
YANG Tianhao, LI Yunkai, WANG Yaxin, MENG Qinghao
2022 Vol. 44 (3): 310-320    DOI: 10.13973/j.cnki.robot.210045
Abstract ( 331 )
PDF (651 KB)  ( 147 )
HTML (1 KB)
 
A Hand-eye Calibration Method of Line Laser Profile Scanning Robot Based on Standard Cylinder
GAO Jinfeng, LIANG Dongtai, CHEN Yekai
2022 Vol. 44 (3): 321-332    DOI: 10.13973/j.cnki.robot.210159
Abstract ( 239 )
PDF (2788 KB)  ( 126 )
HTML (1 KB)
 
An RGB-D SLAM Algorithm Based on Dynamic Coupling and Spatial Data Association
NIU Minyu, HUANG Yiqing
2022 Vol. 44 (3): 333-342    DOI: 10.13973/j.cnki.robot.210151
Abstract ( 212 )
PDF (916 KB)  ( 140 )
HTML (1 KB)
 
Shared Control of Multi-Robot Formations Based on the Eye-Hand Dual-modal Human-Robot Interface
QIN Liujie, SONG Guangming, MAO Juzheng, LIU Shengsong, ZENG Hong, SONG Aiguo
2022 Vol. 44 (3): 343-351,360    DOI: 10.13973/j.cnki.robot.210274
Abstract ( 184 )
PDF (921 KB)  ( 128 )
HTML (1 KB)
 
A Robotic Collaborative Sewing System Based on Visual and Force Perception
FU Tianyu, LI Fengming, CUI Tao, SONG Rui, WANG Yanhong
2022 Vol. 44 (3): 352-360    DOI: 10.13973/j.cnki.robot.210414
Abstract ( 280 )
PDF (937 KB)  ( 202 )
HTML (1 KB)
 
Design and Intelligent Planning Simulation Method of a Space Bionic Soft Robot
LIU Wuji, JING Zhongliang, CHEN Wujun, PAN Han
2022 Vol. 44 (3): 361-367    DOI: 10.13973/j.cnki.robot.210126
Abstract ( 396 )
PDF (688 KB)  ( 237 )
HTML (1 KB)
 
Surveys and Reviews
A Survey and Perspective on Rehabilitation Robots for Patients Suffering from Parkinson's Disease
YOU Yugen, HOU Weijia, YU Ningbo, ZHANG Song, YU Yang, ZHU Zhizhong, DANG Yu, QIN Yanding, ZHAO Xingang, WU Jialing, HAN Jianda
2022 Vol. 44 (3): 368-384    DOI: 10.13973/j.cnki.robot.210263
Abstract ( 385 )
PDF (760 KB)  ( 343 )
HTML (1 KB)
 
Copyright © 2016 Editorial Board of ROBOT
Supported by:Beijing Magtech