Authors Center
Instruction
FAQ
Template
Online Submission
Reviewing Center
Peer Review
Office Work
News
More>>  
Links
Chinese Academy of Sciences
Chinese Association of Automation
Shenyang Institute of Automation Chinese Academy of Sciences
China Association for Science and Technology
National Natural Science Foundation of China
CNKI
Information and Control
SIASUN
More>>  
 
 
  Current Issue
2014 Vol. 36, No. 3
Published: 20 May 2014

 
Path Planning for Robotic Multi-path/Multi-layer Welding
WEI Wenhao, YUN Chao, SONG Dezheng, WANG Wei
2014 Vol. 36 (3): 257-262,270    DOI: 10.3724/SP.J.1218.2014.00257
Abstract ( 2197 )
PDF (1002 KB)  ( 922 )
HTML (1 KB)
 
An Obstacle Avoidance Trajectory Planning Scheme for Space ManipulatorsBased on Genetic Algorithm
QI Ruolong, WANG Tiejun
2014 Vol. 36 (3): 263-270    DOI: 10.3724/SP.J.1218.2014.00263
Abstract ( 3204 )
[PDF (0 KB)  ( 944 )
HTML (1 KB)
 
A Monocular-vision Real-time Matching Algorithm Based on FAST Corners and Affine-improved Random Ferns
LUO Yuan, FU Yu, ZHANG Yi
2014 Vol. 36 (3): 271-278    DOI: 10.3724/SP.J.1218.2014.00271
Abstract ( 1740 )
PDF (975 KB)  ( 391 )
HTML (1 KB)
 
The Error Feature Analysis and Positioning Compensation Technology for Robot Motion Based on Combined Measurement
LI Rui, QU Xinghua
2014 Vol. 36 (3): 279-284,292    DOI: 10.3724/SP.J.1218.2014.00279
Abstract ( 1841 )
PDF (1596 KB)  ( 893 )
HTML (1 KB)
 
A Novel Human Activity Recognition Method Using Joint Points Information
TIAN Guohui, YIN Jianqin, HAN Xu, YU Jing
2014 Vol. 36 (3): 285-292    DOI: 10.3724/SP.J.1218.2014.00285
Abstract ( 1688 )
PDF (617 KB)  ( 1341 )
HTML (1 KB)
 
A Robotic System for Retinal Vascular Bypass Surgery
XIAO Jingjing, YANG Yang, SHEN Lijun, CHEN Yiqi, HUANG Long
2014 Vol. 36 (3): 293-299    DOI: 10.3724/SP.J.1218.2014.00293
Abstract ( 1867 )
PDF (820 KB)  ( 507 )
HTML (1 KB)
 
Preoperative Guidance Optimization of Surgical Robot Based on Simulation
YAN Zhiyuan, DU Zhijiang, WU Dongmei
2014 Vol. 36 (3): 300-308    DOI: 10.3724/SP.J.1218.2014.00300
Abstract ( 1811 )
PDF (1196 KB)  ( 410 )
HTML (1 KB)
 
Cybernetic-Graphic Model for Robot Imitation Learning Based on Non-contact Observation
YANG Junyou, MA Le, BAI Dianchun, TOSHIMITSU Higashi
2014 Vol. 36 (3): 309-315    DOI: 10.3724/SP.J.1218.2014.00309
Abstract ( 1824 )
PDF (2308 KB)  ( 643 )
HTML (1 KB)
 
Navigation of Mobile Robots in Hybrid Sensor Network
ZHANG Zheng, LI Zhenbo, HU Shouwei, WANG Wei, CHEN Jiapin
2014 Vol. 36 (3): 316-321    DOI: 10.3724/SP.J.1218.2014.00316
Abstract ( 1722 )
PDF (525 KB)  ( 394 )
HTML (1 KB)
 
Design and Testing of a Novel Joint with Adjustable Stiffness for Legged Robot
YIN Peng, LI Mantian, GUO Wei, WANG Pengfei, SUN Lining
2014 Vol. 36 (3): 322-329    DOI: 10.3724/SP.J.1218.2014.00322
Abstract ( 1640 )
PDF (887 KB)  ( 614 )
HTML (1 KB)
 
Motion Planning of a Footpad-type Walking Rehabilitation Robot Considering Motion of Metatarsophalangeal Joint
QIN Tao, ZHANG Lixun
2014 Vol. 36 (3): 330-336    DOI: 10.3724/SP.J.1218.2014.00330
Abstract ( 1635 )
PDF (606 KB)  ( 498 )
HTML (1 KB)
 
Gait Pre-recognition of Dynamic Lower Limb Prosthesis Based on Hidden Markov Model
ZHAO Lina, LIU Zuojun, GOU Bin, YANG Peng
2014 Vol. 36 (3): 337-341    DOI: 10.3724/SP.J.1218.2014.00337
Abstract ( 1446 )
PDF (619 KB)  ( 572 )
HTML (1 KB)
 
Composite Control of Robust Stabilization and Adaptive Vibration Suppressionof Flexible Space Manipulator Capturing a Satellite
DONG Qiuhuang, CHEN Li
2014 Vol. 36 (3): 342-348    DOI: 10.3724/SP.J.1218.2014.00342
Abstract ( 1496 )
PDF (609 KB)  ( 403 )
HTML (1 KB)
 
Design and Stability Analysis of Dual-foot 3 DOF Climbing Robot for Blade Surface
WANG Binrui, FENG Weibo, LUO Haohua, JIN Yinglian, WU Shanqiang
2014 Vol. 36 (3): 349-354    DOI: 10.3724/SP.J.1218.2014.00349
Abstract ( 1679 )
PDF (517 KB)  ( 511 )
HTML (1 KB)
 
Design and Dynamics Analysis of a Two-wheel Robot with Hopping Ability
ZHANG Xiaofei, ZHANG Yanheng, SUN Hanxu, JIA Qingxuan, XIAO Han
2014 Vol. 36 (3): 355-361    DOI: 10.3724/SP.J.1218.2014.00355
Abstract ( 1771 )
PDF (762 KB)  ( 543 )
HTML (1 KB)
 
Robot Vision Location Based on Developmental Algorithm of Monoamine Neurotransmitters Modulation
QIAN Kui, SONG Aiguo, ZHANG Huatao, ZHANG Liyun
2014 Vol. 36 (3): 362-368    DOI: 10.3724/SP.J.1218.2014.00362
Abstract ( 1402 )
PDF (901 KB)  ( 317 )
HTML (1 KB)
 
Locomotivity of Antarctic Roaming Robot Based on Windsurfing & Sled
YAO Zhongxin, SUI Chunping, HUANG Shutao, BU Chunguang, LI Zhihai
2014 Vol. 36 (3): 369-374,384    DOI: 10.3724/SP.J.1218.2014.00369
Abstract ( 2359 )
PDF (713 KB)  ( 363 )
HTML (1 KB)
 
Developments of Delta-Like Parallel Manipulators-A Review
FENG Lihang, ZHANG Weigong, GONG Zongyang, LIN Guoyu, LIANG Dakai
2014 Vol. 36 (3): 375-384    DOI: 10.3724/SP.J.1218.2014.00375
Abstract ( 2660 )
PDF (529 KB)  ( 2654 )
HTML (1 KB)
 
Copyright © 2016 Editorial Board of ROBOT
Supported by:Beijing Magtech