Top Read
Research Development of Bio-inspired Robotics (7249)
  JI Aihong, DAI Zhendong, ZHOU Laishui
Design and Analysis of a Claw-shaped Docking Mechanism (7079)
  YU Wenpeng, WANG Wei, ZONG Guanghua, LI Xiongfeng, LI Zongliang
A FastSLAM 2.0 Algorithm Based on Genetic Algorithm (6554)
  ZHOU Wu, ZHAO Chun-xia
LOCALIZATION APPROACHES FOR INDOOR AUTONOMOUS MOBILE ROBOTS: A REVIEW (6528)
  LI Qun-ming, XIONG Rong, CHU Jian
The Auto-docking and Auto-separating Mechanism Designed for the Rocket Fuel Loading (6208)
  HUANG Xiaoni, DUN Xiangming, ZHANG Yulin, LU Jinrong, ZOU Lipeng, XU Beichen, GAO Zepu
Design and Experiment of the Control System for Automatic Rocket-attaching Module of Auto-docking and Auto-separating Robot for Launch Vehicle Propellant Loading (5734)
  ZHAO Shuaifeng, DUN Xiangming, ZHANG Yulin, LU Jinrong, ZOU Lipeng, XU Beichen
BIOMIMETIC ROBOT RESEARCH AND ITS PERSPECTIVE (5688)
  CHI Dong-xiang, YAN Guo-zheng
Advances in Space Robot On-orbit Servicing for Non-cooperative Spacecraft (5673)
  LIANG Bin, DU Xiaodong, LI Cheng, XU Wenfu
A Survey of Visual SLAM Based on Deep Learning (4072)
  ZHAO Yang, LIU Guoliang, TIAN Guohui, LUO Yong, WANG Ziren, ZHANG Wei, LI Junwei
Research on Path Planning for a Mobile Robot (3926)
  QU Dao-kui, DU Zhen-jun, XU Dian-guo, XU Fang
An Improved KinectFusion 3D Reconstruction Algorithm (3643)
  ZHU Xiaoxiao, CAO Qixin, YANG Yang, CHEN Peihua
Graph-based SLAM: A Survey (3598)
  LIANG Mingjie, MIN Huaqing, LUO Ronghua
Research and Application of a Control System for Remotely Operated Vehicle (3296)
  GUO Wei, CUI Sheng-guo, ZHAO Yang, WANG Xiao-hui
Visual-Servo-Based Line-Grasping Control for Power Transmission Line Inspection Robot (3283)
  WANG Lu-dan, WANG Hong-guang, FANG Li-jin, ZHAO Ming-yang
Modeling and Simulation of Continual Motion Trajectory Control for Space Robot (3263)
  LI Hua-zhong, Liang Yong-sheng, HONG Bing-rong
Design and Implementation of the Robotic End Effector for Minimally Invasive Celiac Surgery (3210)
  FENG Mei, FU Yi-li, PAN Bo, PIAO Ming-bo
Visual Monocular SLAM Based on Probabilistic Selection of Random Feature Points (3188)
  ZHAO Likun, WU Eryong, GUO Yanping, DAI Guojun
Particle Merging Resampling Based Monte Carlo Localization for Mobile Robot (3143)
  LI Tiancheng, SUN Shudong, SI Shubin, WANG Junqiang
Dynamic Analysis on Four-wheel Driving Wall-climbing Robot with Sliding Suction Cups (3055)
  LI Zhihai, FU Yili, WANG Shuguo
Experimental Analysis on Human Locomotion for Natural Gait Planning of Humanoid Robots (3027)
  XIA Ze-yang, CHEN Ken, LIU Li, XIONG Jing
On the Tree-Climbing Static Mechanism of a Snake Robot Climbing Trees (3013)
  SUN Hong, LIU Li-xiang, MA Pei-sun
Design of Spherical Robot with Telescopic Manipulator (2892)
  SUN Hanxu, ZHENG Yili, JIA Qingxuan, LIU Daliang, SHI Chengkun
Scene Modeling and Autonomous Navigation for Robots Based on Kinect System (2881)
  YANG Dongfang, WANG Shicheng, LIU Huaping, LIU Zhiguo, SUN Fuchun
Performance Optimization of a 4-DOF Parallel Positioning Platform (2869)
  LI Ning-ning, ZHAO Tie-shi
A Review on Continuum Robot (2857)
  SUN Lining, HU Haiyan, LI Mantian